De huurindex: Enkele nuttige tips!

Wat is huurindex

De doelgroep van onze nieuwbouwprojecten bestaat steeds uit een gezonde mix van kopers en investeerders. Hierdoor krijgen we een mooie balans tussen eigenaars en huurders. Voor deze laatste is zo’n investering vaak een appeltje voor de dorst of een actieve investering naar het pensioen toe. Even geleden schreven we dat investeren in vastgoed nog steeds een goed idee is en dat dit een relatief passieve investering is. Toch bezorgen huurders sommige mensen hier en daar wat kopzorgen. Uiteindelijk geef je je belegging aan een (in de meeste gevallen) onbekend persoon. Erg belangrijk is dus wederzijds vertrouwen en vooral goede afspraken! Openheid en transparantie betaald zich vaak terug in respect voor jouw eigendom. In dit artikel vertellen we jou alles over de huurindex.

Wat is de huurindex?

Eenvoudig uitgedrukt betekent het indexeren van de huur dat je de huurprijs optrekt in verhouding met de stijging van de lonen. Mensen gaan meer verdienen, dus in verhouding daarmee stijgt ook de huurprijs. Zo blijven de inkomsten uit het verhuren van vastgoed relevant ten opzichte van de economische situatie.

Indexeren doe je best met gezond verstand.

De indexering van de huurprijs is zo één van die zaken die vaak voor geschillen tussen huurder en verhuurder zorgt. De grootste reden  is omdat natuurlijk niemand graag plots te horen krijgt dat de huurprijs wordt opgetrokken. Om misverstanden en miscommunicatie te vermijden, lijsten we hieronder enkele belangrijke zaken op omtrent de huurindex.

1. Wanneer mag en kan ik een indexering doorvoeren?

Je mag één keer per jaar de huurprijs indexeren. Dit op de verjaardag van het contract. Belangrijk hierbij is deze datum niet te verwarren met de datum dat het getekend is. Zo kan bijvoorbeeld een contract getekend worden op 1 mei 2018 en reeds in voege gaan op 1 april 2018. Hier mag de indexering toegepast worden op 1 april 2019. Deze indexering mag ook toegepast  worden als er geen ‘indexeringsclausule’ in het contract staat, maar zo’n clausule blijft aangeraden om conflict te vermijden. De enige reden dat een index niet toegepast kan worden is wanneer de overeenkomst puur mondeling is, of het contract indexering expliciet uitsluit.

2. Moet ik dit op voorhand laten weten aan de huurder?

Wanneer je een indexeringsclausule in het contract hebt opgenomen, hoef je de huurder niet te verwittigen per aangetekend schrijven. In elk geval van indexatie volstaat verwittiging per gewone brief. Natuurlijk blijft open communicatie in zo’n gevallen geen slechte zet, dus heb je er baat bij dit op een duidelijke manier te communiceren.

3. Wel of niet indexeren?

Natuurlijk is de huurindex een soort van waarborg dat de opbrengst uit jouw investering relevant blijft in de huidige economische toestand. Toch stellen we vast dat veel eigenaars beslissen om niet te indexeren. Dit kan zijn vanwege de relatie met de huurders, vanwege de beperkte kennis van deze regelgeving of omdat ze de huurders niet willen afschrikken. Wel of niet indexeren, dat laten we aan jou over. Hieronder enkele tips om conflicten te vermijden:

Indexeert u wel?
Doe dit dan ook consequent en jaarlijks. Bespreek dit tijdens het tekenen van het contract. Op deze manier is er een vast stramien en komt de huurder niet voor verrassingen te staan.

Indexeert u niet?
Ook hier neem je best een indexeringsclausule op in je contract. Laat dit dan bij het tekenen dan ook duidelijk weten dat je niet indexeert en waarom. Zo is de huurder op de hoogte van de regelgeving wanneer u beslist toch te indexeren.

4. Hoe bereken ik de correcte indexering?

De juiste huurindex berekenen heeft te maken met een aantal variabelen, zoals de ‘gezondheidscijferindex’ en de maand waarin u indexeert. Online zijn er verschillende tools te vinden om de indexatie op een correcte manier te berekenen, zoals de tool van Statbel. Daar vind je na het berekenen ook meteen de correcte formule.

Zaken als de huurindexatie durven al eens voor extra complexiteit te zorgen wanneer je een eigendom verhuurd. Belangrijk om weten is dus dat dit niet hoeft, wanneer je de huurder goed informeert en open en transparant communiceert.

Related posts