Alles wat je moet weten over het kadastraal inkomen

Alles wat je moet weten over het kadastraal inkomen

Terug naar vroeger: Het kadaster

Voor het goed en wel begrijpen van de basisbegrippen rond dit thema, duiken we even de geschiedenis in. 21 oktober 1811, onder het bewind van Napoleon wordt ‘Het kadaster’ ingevoerd in de Nederlanden. Dit was een soort register waarin de gemeenten een lijst lieten opnemen van alle vastgoed op hun grondgebied. Dit register had twee belangrijke doelen. Ten eerste moest het een overzicht verschaffen op alle inkomsten vanuit onroerend goed, zodat deze belast konden worden. Daarnaast bevatte het register officiële informatie over wie eigenaar was van een onroerend goed.
Genoeg over deze lang verleden tijd. Wat heeft dit nu werkelijk te maken met het kadastraal inkomen? Wel, vandaag de dag is het kadaster een onderdeel van de dienst Opmetingen en Waarderingen, van de FOD Financiën. Deze dienst houdt een inventaris bij van alle onroerende goederen in ons land.

Het kadastraal inkomen vandaag

Het kadastraal inkomen, of KI, vormt de basis voor de onroerende voorheffing. Dit laatste is een vorm van belastingen die iedereen die vastgoed bezit jaarlijks dient te betalen aan het Gewest, de provincie en gemeente. Het kadastraal inkomen is een bedrag, gelijk aan de potentiële netto opbrengst van de verhuur van jouw woning, voor de periode van één jaar. En wat als je jouw eigendom niet verhuurd? Dit begrip heeft niets te maken met effectief wel of niet verhuren. Het is een theoretisch geschat bedrag, van wat de huuropbrengst van jouw woning zou zijn? Dit bedrag verminderd met de kosten voor onderhoud en herstellingen.

Hoe wordt het kadastraal inkomen berekend?

Het bedrag wordt berekend volgens de huurprijzen van 1 januari 1975, maar is wel onderhevig aan indexering. De onderhouds – en herstellingskosten worden geraamd op 40% van het totale geschatte huurwaarde. Hoe het kadastraal inkomen berekend wordt, zie je in onderstaand voorbeeld:

De huurwaarde (op 1 januari 1975 ) van een eigendom bedraagt €300.
Dit bedrag per jaar is dan €3600 (€300 x 12).
Het bedrag wordt verminderd met de kosten (40%), dus dat geeft €2160 (€3600 – €1440).
Dit bedrag moet dan nog geïndexeerd worden. Het indexatiecoëfficiënt van 2019 is 1,8230.
Na de indexering blijft er dus een Kadastraal inkomen van €3937,68 over (€2160 x 1,8230).

Het kadastraal inkomen wordt gebruikt bij de berekening van je onroerende voorheffing.

Moet ik dit bedrag dan betalen?

Zeker niet. Het kadastraal inkomen wordt gebruikt in de berekening van de onroerende voorheffing. Dat laatste is de effectieve belasting die zal doorgerekend worden. Om het brutobedrag van deze belasting te bekomen gebruiken we het kadastraal inkomen, in volgend voorbeeld zien we hoe dit bedrag berekend wordt:

Geïndexeerd, afgerond KI: €3938
Tarief onroerende voorheffing: 45,7525%
€3938 x 45,7525% = 1.801,73  (Bruto bedrag onroerende voorheffing).
Het bedrag dat we nu nog over hebben wordt dan nog eventueel verminderd met enkele factoren. Zo zijn er verminderingen voor een bescheiden woning, voor personen ten lasten of bijvoorbeeld voor invaliditeit. Nadat ook al deze factoren bekeken zijn, kennen we het bedrag van de belastingen die betaald dienen te worden voor het eigendom.

Het kadastraal inkomen zelf is dus geen belasting.

Iedereen die een eigendom koopt, krijgt dus ongetwijfeld ook het kadastraal inkomen te zien. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit cijfer geen bedrag dat eenmalig of jaarlijks betaald dient te worden. Wel is het een cijfer dat belangrijk is voor de berekening van de jaarlijkse belastingen die men zal betalen op dat eigendom.

Kan ik dit cijfer aanvechten?

Er kan maar op twee momenten bezwaar ingediend worden tegen het kadastraal inkomen. Ofwel bij de schatting, wanneer het over een nieuwbouw gaat. En daarnaast bij een herschatting, wanneer jouw eigendom verbouwd is. Om bezwaar aan te tekenen moet er binnen de twee maanden na de schatting via een aangetekende brief verklaard worden waarom je niet akkoord gaat. Ook moet er in het bezwaar een tegenvoorstel gedaan worden.

Buiten deze periode kan er niet gevraagd worden om een herschatting, tenzij er sluitend bewijs is dat er een materiële vergissing begaan werd, bijvoorbeeld een schrijf – of rekenfout. Het aankopen van een eigendom geeft je in geen geval het recht om bezwaar aan te tekenen. Bij het aankopen van een eigendom geef je dus ook een akkoord wat betreft het kadastraal inkomen. Voor alle informatie omtrent de wetgeving rond het kadastraal inkomen, raadpleeg je best rechtstreeks de webpagina van de FOD Financiën.

BEN-normen, waar staat het voor en hoe haal ook jij hier voordeel uit?

Tegen 2021 moet elk nieuwbouwproject voldoen aan de BEN-normen. Dit is één van de beslissingen die de overheid nam om onze klimaatdoelstellingen te halen. Het woord normen geeft dit begrip misschien een licht negatieve bijklank, maar dat hoeft het niet te zijn. Voldoen aan de BEN-normen is wel degelijk goed voor iedereen. Je zet positieve stappen naar het milieu toe, je bent wettelijk in orde en, indien juist toegepast, besparen deze normen jou wel degelijk een flinke duit.

Wat is een BEN — woning?

BEN staat voor ‘Bijna-EnergieNeutraal’. Dit wil zeggen dat zo een woning zeer weinig energie verbruikt voor verwarming, koeling en het produceren van warm water. Het E-peil, dat is de term die de energieprestatie van jouw huis weergeeft, moet bij een BEN-woning kleiner of gelijk aan 30 zijn. Naast het feit dat ze zeer weinig energie vragen, moeten ze deze energie ook opwekken uit hoofdzakelijk groene bronnen. De correcte isolatie is bij dit type woningen een grote factor.

Is een BEN-nieuwbouwwoning enkel voor mensen met een groot budget?

Dit misverstand hoor je wel vaker. Eigenlijk hoor je het vaak over nieuwbouw in het algemeen. Deze stelling is alles behalve correct. Tegenwoordig bestaan er nieuwbouw – en BEN-woningen voor elk budget. Pak je het op de juiste manier aan, dan is deze kost zelfs vergelijkbaar met die van een gewone woning, vanwege de voordelen:

 • Je woning verbruikt minder. Het verschil met een doorsnee woning is zo groot dat dat verschil ook zichtbaar zal worden op je energiefactuur.
 • Je woning heeft een hogere restwaarde. Dit zie je niet rechtstreeks in je portemonnee, maar je bezit natuurlijk een eigendom dat ook ver in de toekomst nog relevant en interessant in de markt zal liggen.
 • Zowel banken als de overheid belonen bouwers en kopers van een BEN-woning. Dit betekent dus ook weer een financieel voordeel. Lees hieronder in meer detail waarom.
vertem

Waarom investeren in een BEN-woning?

Financieel heeft een BEN-woning dus wel wat voordelen, zowel op lange als korte termijn. Daarnaast zijn er nog heel wat andere redenen waarom investeren in een BEN-woning een slim idee is.

 • Energiezuinig betekent geld besparen op lange termijn.
 • Ook in de toekomst blijft jouw woning relevant en interessant. BEN-woningen zijn gebouwd met het oog op de toekomst en zullen dus nog lang blijven voldoen aan de correcte normen.
 • BEN-woningen zijn goed voor het milieu. In de eerste plaats zijn deze normen natuurlijk ingevoerd om de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan. Je hoeft geen milieuactivist te zijn om voldoening te halen uit milieuvriendelijk wonen.
 • U voldoet aan de meest recente normen, zowel bouw -, renovatie – als woonnormen.
 • Ook bij het afsluiten van een lening speelt een BEN-woning in jouw voordeel. Veel banken bieden BEN-kredieten aan. Dit zijn kredieten die je enkele voordelen kunnen opleveren wanneer je een BEN-Woning kiest. De voordelen verschillen van bank tot bank en niet alle banken bieden ze aan. Bekijk hier welke banken ze aanbieden en wat de verschillen zijn.
 • Afhankelijk van het E-peil geniet een BEN-woning ook van een korting op het kadastraal inkomen voor een periode van vijf jaar. Lees hier de exacte cijfers.

Onze BEN projecten

Ook onze nieuwbouwprojecten moeten dus tegen 2021 volledig conform zijn met deze normen. Maar waarom nog wachten als het nu al kan? Bij elk nieuw project bekijken we de mogelijkheden. Indien mogelijk bouwen we nu, in 2019, al zo veel mogelijk energie neutraal. Als projectontwikkelaar moeten we mee het goede voorbeeld geven. Dit zijn onze BEN-Projecten:

Investeren in vastgoed anno 2019. Doen of niet doen?

investeren-in-vastgoed

‘Investeren in vastgoed blijft een goede optie’. Je hoort het overal om je heen, dus het zal wel waar zijn. Maar is de kijk op vastgoed van jouw grootvader nog steeds relevant? Wat weten jouw moeder, je vader of je beste vrienden eigenlijk van de immosector? Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn alvorens aan een grote investering te beginnen. Hoewel investeren in vastgoed ook in 2019 nog steeds zeer rendabel is, is het niet iets voor iedereen. Daarom zetten we hieronder alles op een rijtje.

Wat maakt investeren anno 2019 aantrekkelijk?

Investeren in vastgoed kan zeer lucratief blijken, mits het op de juiste manier wordt aangepakt. Zoals met alle vormen van beleggen is het namelijk belangrijk jezelf te informeren. Zomaar een huis of appartement kopen zonder na te denken over ligging en staat van het gebouw, is niet de beste strategie. Pak je het wel op de juiste manier aan, dan pakt jouw investering zeer waarschijnlijk een stuk beter uit dan andere, meer risicovolle, manieren van beleggen.

Wat zijn de 4 grote voordelen van verstandig investeren in vastgoed?

 1. Het levert meer op dan je spaarboekje.
  Met een gemiddelde rentevoet van 0,18% op een doorsnee spaarrekening, kunnen we stellen dat deze nog steeds op een laag pitje staat. Vastgoedwaarde daarentegen blijft stijgen. Volgens gegevens van Eurostat werd er sinds 2006 een stijging vastgesteld van 29%. Geen slechte cijfers voor de mensen die 10 jaar geleden een gelijkaardige investering deden.
 2. Het is een passieve beleggingsvorm
  Investeren in vastgoed is anders dan beleggen op de beurs. Dit laatste vraagt om continue aandacht. Vastgoed vraagt enkel research en aandacht bij de initiële aankoop, daarna is het een kwestie van opvolging. Investeer je in vastgoed om te verhuren, dan komen er natuurlijk wel wat zorgen bij, maar zorgen over uw investering hoeft u niet te maken. Met of zonder huurders, investeren in vastgoed blijft één van de meest passieve vormen van beleggen.
 3. Het heeft tal van fiscale voordelen
  Zonder te hard in te gaan op de fiscale wetgeving, kan er gesteld worden dat vastgoed enorm wat fiscale voordelen heeft. Bij het kopen van een eigen huis, zal je merken dat dit een invloed heeft op je belastingaangifte. Investeer je daarnaast verder in vastgoed, dan stoppen de voordelen niet. Let wel, dit wil niet zeggen dat investeren in vastgoed en inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur belastingvrij zijn.
 4. De lage rentevoet op leningen blijft stabiel
  “Volgens krediet managers van de grootbanken blijft de rente op je toekomstige woonlening voorlopig stabiel. Goed nieuws dus als je dit jaar een woning koopt of (ver)bouwt. De trend van vorig jaar zet zich zo verder in 2019.” Meldt Livios. Dat wil zeggen dat ook in 2019 de omstandigheden nog steeds ideaal zijn voor een investering in jouw appartement, huis of vastgoedproject.

Wel of niet investeren in vastgoed?

Kopen of huren? Die keuze is snel gemaakt als je het vraagt aan experten. Op zich is er niets mis met beide opties, maar het grote voordeel is dat kopen zorgt dat je voor het uitgegeven geld iets in je eigen bezit hebt. Dit is vooral naar de toekomst toe geen slechte investering. Echt gaan investeren in vastgoed, dat is een ander verhaal. Je moet goed weten waaraan je begint en het mag niet onderschat worden. Volgende eigenschappen zijn de basiseigenschappen van een goede investeerder.

 1. Je bent berekend
  Investering in vastgoed is niet niets. Het gaat niet om kleine bedragen. Het is dan ook belangrijk om goed voorbereid te zijn en jezelf goed te (laten) informeren.
 2. Je bent geduldig
  Het is een lange termijn investeren. Het voordeel: je genereert passief inkomsten voor later. Het nadeel: Zie je graag direct snelle winsten, dan is investeren in vastgoed niet de beste keuze.
 3. Je weet goed wat je kan investeren
  Zoals hierboven aangehaald: Investeren in vastgoed doe je niet voor een klein bedrag. Het begint bij de initiële aankoop, maar dan wil je misschien hier en daar nog aanpassingen doorvoeren om het pand aantrekkelijker en conform met de wet te maken. Het is dus belangrijk dat je jezelf niet begraaft in leningen en een goede kijk hebt op je eigen financiële status.

Wij zijn de ideale partner

Begint het, na het lezen van al deze tips, te kriebelen om aan een investeringsavontuur te beginnen? Kijk dan zeker goed uit waarin je investeert. Nieuwbouw is steeds een goede optie, omdat deze aangepast is aan de nieuwste voorwaarden en trends en je komt niet voor verrassingen te staan.
Wij zijn een ideale partner, al zeggen we het zelf. Hieronder enkele zaken die ons onderscheiden van de rest. Al onze nieuwbouwprojecten zijn:

 1. Geschikt voor een breed publiek
 2. Een haalbare kaart
 3. Veilig en rendabel
 4. Beschikken over verschillende wooneenheden

Wil je meer informatie over deze vier punten? Lees dan zeker meer over onze projecten voor investeren in vastgoed.